Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

ΑΑΔΕ: Απλοποιούνται οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, έρχεται ηλεκτρονική εφαρμογη

Μια ακόμα ηλεκτρονική εφαρμογή για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ.  Αυτή τη φορά σειρά παίρνει η διαδικασία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιάς. Τα αρμόδια στελέχη με γνώμονα τον μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε μετά την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων για γονικές παροχές και δωρεές, ειδικά μετά και την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 800.000 ευρώ,

επιταχύνουν τις διαδικασίες προκειμένου το επόμενο διάστημα να είναι έτοιμη και η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομίας. Αντίθετα με τις γονικές παροχές και δωρεές όπου το αφορολόγητο αυξήθηκε στις 800.000 ευρώ, δεν έχει αλλάξει τίποτα στο καθεστώς φορολόγησης των κληρονομιών. Μάλιστα, αρκετοί είναι οι φορολογούμενοι που με τη νέα χρονιά ήδη ενημερώθηκαν ότι οι διαδικασία θα τους στοιχίσει περισσότερο εξαιτίας της αύξηση των αντικειμενικών τιμών. Από την αυξημένη φορολογία εξαιρούνται βέβαια όσοι κληρωνομούν κατοικία η οποία θεωρείται πρώτη. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν αφορολόγητο όριο για αξία κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 250.000 ευρώ για έγγαμο ή για αυτόν που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Για τους έγγαμους το αφορολόγητο ποσό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Σημειώνεται ότι όταν κληρονόμος είναι σύζυγος ή ανήλικο τέκνο του κληρονομουμένου, απαλλάσσεται από το φόρο κληρονομιάς αξία κληρονομιαίας περιουσίας μέχρι 400.000 ευρώ για κάθε κληρονόμο.

Ανεξάρτητα της οικογενειακής κατάστασης ή το αν το ακίνητο είναι πρώτη κατοικία η κληρονομιά μέχρι το ποσό των 150.000 ευρώ είναι αφορολόγητη. Από τις 150.000 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται κλίμακα φορολόγησης, που προβλέπει φόρο 1% από τις 150.000 και μέχρι του ποσού των 300.000 ευρώ, από το ποσό των 300.000 ευρώ και μέχρι τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 5%, ενώ για τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%. Ισχύει δε, ειδικό αφορολόγητο φόρου κληρονομιάς 400.000 ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο (μετά από 5 έτη γάμου) και τα ανήλικα τέκνα του.

Ειδικά για την πρώτη κατοικία, η κληρονομιά είναι αφορολόγητη μέχρι τα ακόλουθα όρια αντικειμενικών αξιών:

- 200.000 ευρώ, αν το παιδί είναι άγαμο.

- 250.000 ευρώ, αν το παιδί είναι έγγαμο.

- 275.000 ευρώ, αν το παιδί έχει ένα δικό του παιδί.

- 300.000 ευρώ, αν το παιδί έχει δύο δικά του παιδιά.

- 330.000 ευρώ, αν το παιδί έχει τρία δικά του παιδιά.

Απαλλαγή από το φόρο χορηγείται και για οικόπεδο αξίας μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης κληρονόμο.

Η απαλλασσόμενη αξία για τον έγγαμο ή το συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον στο δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου

www.akioe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: