Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

Φορολογικές δηλώσεις: Οι «παγίδες» στα ενοίκια που αυξάνουν το φόρο

 Τι πρέπει να προσέξετε φέτος

Τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας θα πρέπει να δηλωθούν στον πίνακα 5.1. (των τεκμηρίων) του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ενώ το ενοίκιο που πλήρωσε ο φορολογούμενος κατά τη διάρκεια του 2021 θα πρέπει να το δηλώσει μαζί με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της κατοικίας στον πίνακα 6.12 της φορολογικής δήλωσης. Το ίδιο ισχύει και για τους φορολογούμενους που ενοικιάζουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία.

Οι εργαζόμενοι που το 2021 βρέθηκαν σε αναστολή εργασίας θα δηλώσουν το 60% του ενοικίου που κατέβαλαν για την κύρια κατοικία τους ή για την κατοικία των παιδιών τους που σπουδάζουν σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας. Σημειώνεται ότι για τους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή εργασίας το ενοίκιο ήταν κουρεμένο κατά 40% για όλους τους μήνες που ήταν σε αναστολή εργασίας.

Κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης οι φορολογούμενοι - ενοικιαστές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Πρώτα συμπληρώνετε τον πίνακα 5.1 του εντύπου Ε1 της δήλωσης. Επιλέγοντας το κίτρινο πλαίσιο θα καταχωρίσετε τα στοιχεία της κατοικίας (διεύθυνση, επιφάνεια κ.λπ.), θα τη χαρακτηρίσετε (κύρια ή δευτερεύουσα) και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση». Μην ξεχάσετε να κλικάρετε στον κωδικό 203 την ένδειξη «Μισθωμένη».
Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε τον πίνακα 6.11 του εντύπου Ε1.
Στον υποπίνακα του κωδικού 801 του πίνακα 6 συμπληρώνετε τους ΑΦΜ των εκμισθωτών.

Κωδικοί 811-816: Αναγράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που κατεβλήθη μέσα στο έτος 2021 για κύρια κατοικία της οικογένειας. Εάν οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από τρεις, στις δύο πρώτες σειρές συμπληρώνονται οι δύο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους κατεβλήθησαν και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που κατεβλήθη μέσα στο 2021 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ τους. Εάν κατά τη διάρκεια του 2021 αλλάξατε μία ή περισσότερες κατοικίες, στην κάθε σειρά θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή και το ποσό ενοικίου κάθε κατοικίας που μισθώσατε. Εάν μισθώσατε δύο κύριες κατοικίες μέσα στο 2021 από τις οποίες η πρώτη κατά σειρά μίσθωσης έχει τρεις εκμισθωτές, στην πρώτη σειρά θα συμπληρώνονται τα στοιχεία του εκμισθωτή της πρώτης κατοικίας που μισθώσατε και στον οποίο κατεβλήθη το μεγαλύτερο ποσό, στη δεύτερη το ποσό που κατεβλήθη στους υπόλοιπους χωρίς τα στοιχεία τους και στην τρίτη τα στοιχεία του εκμισθωτή της δεύτερης κατοικίας που μισθώσατε και το ποσό που του καταβλήθηκαν.


Κωδικοί 817-822: Αναγράφεται το καθαρό ποσό του ενοικίου που καταβάλλεται, για την ενοικίαση κατοικίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών κάθε παιδιού που σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, εφόσον τα παιδιά αυτά συμπληρώνονται στον πίνακα 8 της δήλωσης. Σε περίπτωση που καταβάλατε ενοίκιο σε περισσότερους από τρεις εκμισθωτές, στις δύο πρώτες σειρές συμπληρώνονται τα στοιχεία των εκμισθωτών στους οποίους κατεβλήθησαν τα μεγαλύτερα ποσά μέσα στο 2021 και στην τρίτη σειρά στους κωδικούς 821-822 τα ποσά που καταβάλατε μέσα στο 2021 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να συμπληρώνονται το ονοματεπώνυμο, ο ΑΦΜ τους, ο Αριθμός Δήλωσης Μίσθωσης και ο αριθμός παροχής ρεύματος.


Κωδικοί 088-090: Συμπληρώνεται ο αριθμός παροχής ρεύματος που είναι απαραίτητος για την επιδότηση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος αναδρομικά από την αρχή του έτους.
Να σημειωθεί πως πάνω από 1,7 εκατ. φορολογούμενοι διαμένουν σε μισθωμένη κύρια κατοικία και πληρώνουν ενοίκιο 2.200 ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο. Περίπου 250.000 φορολογούμενοι δηλώνουν ότι ενοικιάζουν δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία καταβάλλοντας μέσο ετήσιο ενοίκιο 1.200 ευρώ, ενώ περισσότερες από 130.000 οικογένειες πληρώνουν ενοίκιο για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας

www.e-radio.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: