Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Προσωρινή αναπροσαρμογή δημοτικών τελών εξ αιτίας “εσφαλμένων μηδενικών χρεώσεων” στους λογαριασμούς ρεύματος

 Σε “λάθη του ΔΕΔΔΗΕ” αποδίδει ο Δήμος Παλλήνης τις “εσφαλμένες μηδενικές χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος” που έκπληκτοι διαπίστωσαν κάποιες χιλιάδες δημοτών σε Παλλήνη και Ανθούσα όταν σχετικά ενημερώθηκαν από τη ΔΕΗ. 

Για τη διόρθωση του σφάλματος, -αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Παλλήνης- “η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλλήνης αποφάσισε την προσωρινή, (τρίμηνη) αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης που αφορούν στις Δ.Ε Παλλήνης και Ανθούσας.

Από 01-9-2021 και έως την 30-11-2021, οι συντελεστές διαμορφώνονται στα 2,19 ευρώ/τμ για τις οικίες και στα 6,72 ευρώ/τμ για τους επαγγελματικούς χώρους, ενώ το τέλος Δημοτικού Φωτισμού διαμορφώνεται σε 0,75 ευρώ/τμ.

Από 01-12-2021, οι συντελεστές επανέρχονται σε 1,10 ευρώ για τις οικίες, 3,38 ευρώ/τμ για τους επαγγελματικούς χώρους και 0,32 ευρώ/τμ. για το τέλος Δημοτικού Φωτισμού, που αποτελούν από τα φθηνότερα δημοτικά τέλη σε ολόκληρη την Αττική.”

neologosattikis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: