Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Εργασία μετά τη σύνταξη: Τι ισχύει μετά την 1η Μαρτίου για παλαιούς-νέους

Μια πολύ σημαντική μεταβολή που συνιστά και αποκατάσταση αδικίας σηματοδοτήθηκε την 1η Μαρτίου για συνταξιούχους που εργάζονται και λογίζονται ως παλαιοί, «δηλαδή» συνταξιοδοτήθηκαν πριν τον Νόμο Κατρούγκαλου (13 Μαΐου 2016). Η περικοπή της σύνταξής τους δεν θα είναι πλέον σε ποσοστό 70% σε κύρια και επικουρική και επικουρική ( επί ποσού από 1.000 ευρώ και άνω), αλλά περιορίζεται αισθητά στο 30%, όπως ίσχυε για τους λεγόμενους νέους συνταξιούχους, δηλαδή όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το νόμο Κατρούγκαλου.

Στο 30% μειώνεται η περικοπή της σύνταξης και για όσους ήταν συνταξιούχοι πριν το 2016, όμως, άρχισαν την εργασία τους μετά τις 13 Μαΐου 2016, όταν άρχισε η εφαρμογή του νόμου. Προκύπτει, ωστόσο ένα μείζον πρόβλημα, με υπαιτιότητα του ΕΦΚΑ, που θα βάλει σε ταλαιπωρία τους εμπλεκόμενους συνταξιούχους. Η απαραίτητη ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι συνταξιούχοι θα δήλωναν επισήμως την απασχόλησή τους, δεν έχει δημιουργηθεί. Συνεπώς προκύπτει ένα μεγάλο κενό δεδομένων και στοιχείων, το οποίο θα κληθούν να «κλείσουν» οι συνταξιούχοι-εργαζόμενοι με τον εξής τρόπο: κατόπιν πρόσκλησης του ΕΦΚΑ, που αναμένεται να γίνει λίαν συντόμως, θα πρέπει να μεταβούν σε κάποιο υποκατάστημα του Φορέα και να υποβάλλον τη σχετική δήλωση.

Όσοι συνταξιούχοι δεν υποβάλλουν αίτηση για να δηλώσουν την απασχόλησή τους, κινδυνεύουν, βάσει νόμου, με πρόστιμο που ανέρχεται σε 12 συντάξεις (κύριες και επικουρικές). Η υποχρέωση υποβολής της σχετικής αίτησης αφορά όλους τους «παλαιούς» συνταξιούχους αυτής της κατηγορίας, ανεξάρτητα εάν είχαν δηλώσει και στο παρελθόν την απασχόλησή τους.

Ποιοι συνταξιούχοι μπορούν να δουλεύουν χωρίς περικοπή σύνταξης

Υπάρχουν, ωστόσο και συνταξιούχοι που συνεχίζουν να εργάζονται, που δεν εμπίπτουν στο σχετικό «ποινολόγιο», όπως αναφέρεται σε απόφαση του υπουργείο Εργασίας. Μεταξύ άλλων, υπό εξαίρεση τελούν οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ (αγρότες), με την προϋπόθεση ότι ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλισή τους.

Αναλυτικά, οι κατηγορίες των συνταξιούχων που εξαιρούνται είναι οι ακόλουθες:

·         Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που αναλαμβάνουν εργασία ή δραστηριότητα που δεν υπάγεται στον Φορέα. Η εργασία αυτή μπορεί να είναι στην Επικράτεια, αλλά και σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατική Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και σε Όργανα και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Διεθνείς Οργανισμούς.

·         Οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ (πχ αγρότες), εφόσον ασκούν απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του.

·         Οι ψυχικά ασθενείς, για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

·         Οι συνταξιούχοι με βάση το ν. 612/1977 (Ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ΑμεΑ).

·         Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι οποίοι απολύθηκαν και είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον 20 χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως να είχαν το λιγότερο πέντε έτη συνεχούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, πριν από την απόλυση. Εξαιρούνται επίσης και οι στρατιωτικοί.

·         Όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα, καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

·         Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

·         Οι δικαιούχοι σύνταξης, λόγω ανικανότητας ή θανάτου (κληρονόμοι) κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης , καθώς και λογοτέχνες και καλλιτέχνες που δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο.

·         Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

sofokleousin.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: