Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Νέο ποινολόγιο της Εφορίας

 Αυξημένες εισπράξεις από πρόστιμα και προσαυξήσεις για τις απλούστερες φορολογικές παραβάσεις προβλέπει για το επόμενο έτος ο προϋπολογισμός ● Πώς υπολογίζονται για μη υποβολή ή για εκπρόθεσμες και ανακριβείς δηλώσεις. Σφίγγει ο κλοιός για τους φοροπαραβάτες, με την ΑΑΔΕ να ανεβάζει ταχύτητες στο μέτωπο των προστίμων το 2023 με στόχο την αύξηση των εσόδων σε μια χρονιά κομβικής σημασίας για τους δημοσιονομικούς στόχους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νέου προϋπολογισμού, ο πήχης για τις εισπράξεις από φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις τοποθετείται στα 681 εκατ. ευρώ, επίπεδο αρκετά υψηλότερο σε σχέση με την πρόβλεψη του 2022 για 618 εκατ. ευρώ, που εκτιμάται ότι θα κλείσει με οριακή απόκλιση.

Παρά τις ανησυχίες για επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των δημόσιων εσόδων το 2023, που συνδέονται με την ενεργειακή κρίση και την πολιτική χαλαρότητα των εκλογών, πηγές στο υπουργείο Οικονομικών θεωρούν τον στόχο ρεαλιστικό. Μάλιστα όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, καταλυτικό ρόλο θα διαδραματίσει το νέο ποινολόγιο της Εφορίας που κωδικοποιήθηκε πρόσφατα δίνοντας τη δυνατότητα στην ΑΑΔΕ να αξιοποιήσει στο έπακρον το πρόγραμμα των κυρώσεων για τους φορολογούμενους που παραβιάζουν τη φορολογική νομοθεσία ή δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ή καθυστερούν να υποβάλουν ή αποκρύπτουν εισοδήματα προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή φόρων. Από τα τελευταία στοιχεία με τα ληξιπρόθεσμα χρέη, ανοιχτούς λογαριασμούς στην Εφορία έχουν 4.240.749 φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα), ενώ στον προθάλαμο των δεσμεύσεων και κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται 2.020.050 φορολογούμενοι.

Με τον νέο κώδικα τα πρόστιμα, ανάλογα με το είδος της παράβασης, διαμορφώνονται ως εξής:

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ: Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ χρεωστικες δηλωσεις: Το αυτοτελές πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ για μη υπόχρεους στην τήρηση λογιστικών βιβλίων, σε 250 ευρώ για υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων και σε 500 ευρώ για υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ χρεωστικες δηλωσεις: Επιβάλλονται κλιμακωτά πρόστιμα 10% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά ανέρχεται από 5% έως 20% του φόρου ή 25%, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 20% έως 50% και 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου, εάν η διαφορά υπερβαίνει το 50% του φόρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης.

Για τον ΦΠΑ και τους παρακρατούμενους φόρους, το πρόστιμο ανέρχεται σε 50% επί της διαφοράς του κύριου φόρου.

www.efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: