Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020

Ποταμός ρευστότητας από την ΕΚΤ στην οικονομία! Τίποτα δεν είναι Δωρεάν

 Νέα μεγάλη αύξηση του προγράμματος αγοράς ομολόγων για την πανδημία αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τροφοδοτώντας την οικονομία της ευρωζώνης με ένα ποταμό ρευστότητας, αφού έλαβε υπόψη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου, τις επιπτώσεις από το δεύτερο κύμα της πανδημίας.

Ειδικότερα, το έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για την πανδημία (PEPP) αυξάνεται κατά 500 δισ. ευρώ και πλέον η «δύναμη πυρός» ανεβαίνει από τα 1,35 στα 1,85 τρισ. ευρώ. Το πρόγραμμα επεκτείνεται χρονικά τουλάχιστον ως το τέλος Μαρτίου 2022 και πάντως μέχρι να κρίνει η ΕΚΤ ότι έχουν ξεπερασθεί οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία.

 Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023, εξάλλου, θα συνεχίζονται οι επανεπενδύσεις των ποσών που λαμβάνει η ΕΚΤ από την αποπληρωμή ομολόγων του χαρτοφυλακίου της, ενώ η κεντρική τράπεζα δεσμεύεται ότι η πώληση των τίτλων που έχει αγοράσει θα γίνει σταδιακά, με τρόπο ώστε να μην αποσυρθεί απότομα η στήριξη από τις οικονομίες και να επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση του πληθωρισμού.

Επίσης, οι αγορές ομολόγων μέσω του τακτικού προγράμματος αγοράς τίτλων θα συνεχισθούν με μηνιαίο ρυθμό 20 δισ. ευρώ.

Η απόφαση της ΕΚΤ δικαιώνει πλήρως τις προσδοκίες των αγορών, που περίμεναν, σύμφωνα με το Bloomberg, μια αύξηση κατά 500 δισ. ευρώ, ενώ έχει προκαλέσει ευφορία στις αγορές ομολόγων των περιφερειακών οικονομιών της ευρωζώνης, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί σε ιστορικό χαμηλό, στο 0,572%.

Επιπλέον, η ΕΚΤ αποφάσισε ότι:

·         Διατηρούνται αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια, μεταξύ -0,50% (επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων), με τη σημείωση ότι θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα μέχρι να συγκλίνει με βιώσιμο τρόπο ο πληθωρισμός, που είναι τώρα αρνητικός, προς το στόχο της ΕΚΤ, δηλαδή κοντά στο 2%.

·         Το πρόγραμμα TLTRO III για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες θα συνεχισθεί με τους ευνοϊκότερους όρους ως τον Ιούνιο του 2022, ενώ τα ποσά που μπορούν να δανεισθούν οι τράπεζες αυξάνονται από 50% σε 55% του χαρτοφυλακίου δανείων. Τους ευνοϊκούς όρους δανεισμού, με αρνητικά επιτόκια, θα παρέχει η ΕΚΤ σε όσες τράπεζες εκπληρώνουν συγκεκριμένους στόχους για τις χορηγήσεις δανείων. Επιπλέον, άλλες τέσσερις παρεμβάσεις χορήγησης ρευστότητας στις τράπεζες θα γίνουν μέσω του ειδικού προγράμματος TLTRO για την πανδημία.

·         Οι χαλαροί όροι για την παροχή εξασφαλίσεων για δανεισμό των τραπεζών από την ΕΚΤ, οι οποίοι διευκολύνουν ιδιαίτερα τις ελληνικές τράπεζες, παρατείνονται ως τον Ιούνιο του 2022.

Όπως σημειώνει η ΕΚΤ στην ανακοίνωσή της, οι αποφάσεις αυτές θα βοηθήσουν στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης για την περίοδο της πανδημίας, αλλά, την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, τόσο σε σχέση με τη δυναμική της πανδημίας, όσο και για το χρόνο των προγραμμάτων εμβολιασμού. Η ΕΚΤ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ισοτιμία του ευρώ, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί μια άνοδο έναντι του δολαρίου, ενώ θα παραμένει σε ετοιμότητα να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει τστη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός κινείται προς το στόχο της.

sofokleousin.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: