Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Απαλλαγή από το ποθεν έσχες ζητεί η ΚΕΔΕ για μέλη επιτροπών των δήμων

Την εξαίρεση των μη αιρετών μελών επιτροπών των δήμων από την υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, επικαλούμενη τη μη εξοικείωση με την ηλεκτρονική τεχνολογία και τις λογιστικές αμοιβές που υποχρεώνονται να πληρώνουν τα μέλη Όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, η υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες οδηγεί σε μαζικές παραιτήσεις μελών των επιτροπών, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το διοικητικό συμβούλιο υποστήριξε ότι έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των Επιτροπών των δήμων όλης της χώρας.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΚΕΔΕ «Οι συγκεκριμένοι πολίτες υποστηρίζουν ότι δεν είναι σε θέση να προβούν σε κατάθεση της Δήλωσης καθώς δεν έχουν εξοικείωση με την ηλεκτρονική τεχνολογία και επιπλέον δε διαθέτουν χρήματα για να πληρώσουν λογιστή που θα τους την υποβάλει»

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ ζητεί τα αρμόδια υπουργεία να προβούν σε διευκρίνιση ή και τροποποίηση των σχετικών διατάξεων έτσι ώστε αν υπάρχουν επιτροπές των δήμων, που αποτελούνται από μέλη που δεν έχουν την ιδιότητα του δημοτικού υπαλλήλου ή του αιρετού, αυτά να μην έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων. 

Σύμφωνα με την αρμόδια Αρχή, πλέον υπάγονται στην υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, όλα τα μέλη όλων των επιτροπών των Δήμων, είτε αφορούν προμήθειες, παροχή υπηρεσιών ή έργων, παρακολούθηση και παραλαβή αυτών, αξιολόγηση προσφορών και προσφυγές έργων ανεξαρτήτως ποσού (προϋπολογισμού).  Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ανήλικοι που  συμμετέχουν σε σχολικές επιτροπές Δήμων.

thepressproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: