Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη για τις τράπεζες βλαστοκυττάρων

Τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας για την εξασφάλιση προστασίας του βιολογικού υλικού, από ιδιωτικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ) που παύουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και για τα μέτρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες έλαβαν και προγραμματίζουν να λάβουν προς επίτευξη του σκοπού αυτού, αποφάσισε ο Συνήγορος του Πολίτη.
Επιπλέον θα διερευνηθούν: η τήρηση βασικών δικαιωμάτων χρηστών υπηρεσιών υγείας, όπως η ενημέρωση, συγκατάθεση και τήρηση ιατρικού απορρήτου κατά τη συλλογή, φύλαξη και τυχόν χρήση του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, αλλά και οι διαδικασίες που ενεργοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς για την αδειοδότηση των ιδιωτικών τραπεζών ΟΠΑ, καθώς και οι διαδικασίες και τα μέτρα ελέγχου όλων των ΟΠΑ που τέθηκαν σε εφαρμογή από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ανάθεση της διενέργειας της αυτεπάγγελτης έρευνας στον Κύκλο Κοινωνικής Προστασίας υπό την αρμοδιότητα του Συνηγόρου της Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από τις καταγγελίες πολιτών για την ενημέρωσή τους με ηλεκτρονικό μήνυμα από ιδιωτική εταιρεία φύλαξης βλαστοκυττάρων ότι θα διακόψει τη λειτουργία της.

thepressproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: