Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021

«Κούρεμα» 3 ταχυτήτων

Πώς θα εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις για μειωμένο έξτρα φόρο ● Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για το πρόστιμο 22% ● Ποιοι απαλλάσσονται πλήρως, ποιοι θα πληρώσουν μειωμένο πέναλτι 50% ● Ποιους αφορά η μείωση 25%.

«Στα μαλακά» πέφτουν όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις όριο του 30% επί του εισοδήματός τους. Για τους πληττόμενους το πέναλτι του 22% καταργείται ενώ για τους υπόλοιπους «κουρεύεται» έως και 50% ανάλογα με το έλλειμμα στην αξία των αποδείξεων. Σε εγκύκλιο του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γ. Πιτσιλή εξειδικεύονται οι ρυθμίσεις για το μέτρο των e-αποδείξεων που θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2020.

Οι διευκρινίσεις παρέχονται εν όψει της έναρξης της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων την επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, τριών ειδών «κουρέματα», από 25% έως 100%, θα ισχύσουν στον έξτρα φόρο που επιβάλλεται με συντελεστή 22% στο ακάλυπτο ποσό των e-αποδείξεων. Συγκεκριμένα:

ADVERTISING

1. Μηδενικό πέναλτι: Το φορο-πρόστιμο 22% ακυρώνεται για:

● Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία θεωρήθηκε πληττόμενη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020.

● Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση εργασίας ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

● Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης ανεστάλη κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε διαστήματος εντός του 2020.

● Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος, εντός του 2020.

● Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020, για το οποίο έχει υποβληθεί έστω και μία εγκεκριμένη δήλωση Covid-19, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από την ΑΑΔΕ.

● Τους φορολογούμενους που είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

2. Πέναλτι μειωμένο κατά 50%: Για φορολογούμενους που δεν είναι πληττόμενοι και είναι κάτω των 60 ετών το φορο-πρόστιμο μειώνεται από 22% σε 11% για τις περιπτώσεις που το δηλωθέν ποσό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι μεν χαμηλότερο του απαιτούμενου 30% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά υψηλότερο του 20% αυτού.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα ίσο με 15.000 ευρώ απαιτείται να δηλώσει ηλεκτρονικές πληρωμές τουλάχιστον 4.500 ευρώ (15.000*30%=4.500). Εάν ο φορολογούμενος δηλώσει δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής που ανέρχονται στο 25% (ανώτερο του 20%, αλλά υπολειπόμενο του απαιτούμενου 30%) του πραγματικού του εισοδήματος (15.000*25%=3.750 ευρώ), τότε ο έξτρα φόρος θα ανέλθει σε 82,5 ευρώ (4.500-3.750) *11%= 82,5 ευρώ.

3. Πέναλτι «κουρεμένο» κατά 25%. Για μη πληττόμενους φορολογούμενους ηλικίας κάτω των 60 ετών εφόσον το δηλωθέν ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 υπολείπεται του 20% του πραγματικού εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, η προσαύξηση του φόρου υπολογίζεται κλιμακωτά:

■ με συντελεστή 22% στο ποσό των ηλεκτρονικών δαπανών που υπολείπονται για να καλύψουν το 20% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και

■ με συντελεστή 11% στο ποσό των e-αποδείξεων που λείπουν για να καλύψουν πάνω από το 20% και έως το 30% του πραγματικού εισοδήματος.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με πραγματικό εισόδημα ίσο με 19.000 ευρώ και δηλωθείσες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής έτους 2020 ίσες με 1.850 ευρώ (οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 19.000*30% = 5.700 ευρώ), θα επιβαρυνθεί με προσαύξηση ίση με 638 ευρώ (429€+209€). Το πρώτο μέρος της προσαύξησης των 429 ευρώ αντιστοιχεί στο 22% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του 20% του πραγματικού εισοδήματος και του δηλωθέντος ποσού δαπανών [(20%*19.000)-1.850*22% = 429€]. Το δεύτερο μέρος της προσαύξησης των 209 ευρώ αντιστοιχεί στο 11% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ του απαιτούμενου ποσού δαπανών και του 20% του πραγματικού εισοδήματος (30%*19.000)-(20%*19.000) *11%=209 ευρώ.

www.efsyn.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: