Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018

Επανεξετάζεται η χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας-Στο στόχαστρο 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για την εκπόνηση βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδίου δράσης για την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου στους χώρους εργασίας των φορέων στους οποίους παρατηρούνται επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας συστήνεται με κοινή υπουργική απόφαση.

Έργο της Επιτροπής είναι ιδίως:
α) ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν στο χώρο εργασίας όπου απασχολούνται, των ουσιών με τις οποίες έρχονται σε επαφή ή της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησής τους,

β) ο προσδιορισμός της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος,

γ) η υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας, όπου αυτά υπάρχουν, και τον βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης στους παράγοντες με τους οποίους συνδέονται τα ανωτέρω κριτήρια.

Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχετική γνωμοδότηση, συνοδευόμενη από αναλυτική μελέτη σύμφωνα με την ως άνω περιγραφή του έργου της, στους συναρμόδιους Υπουργούς έως τις 30.5.2018, καθώς και προκαταρκτική ποσοτικοποίηση της εκτιμώμενης επίπτωσης της εν λόγω γνωμοδότησης.
Εφόσον η επιτροπή καταθέσει το πόρισμά της, με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι δικαιούχοι, το ύψος, οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής του επιδόματος αυτού.
Κι ενώ μέχρι την έκδοση της απόφασης το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν, αμέσως μετά, το νομοσχέδιο θα ισχύσει η υπουργική απόφαση, καθώς καταργούνται όλες οι σχετικές διατάξεις που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό το καθεστώς χορήγησης του επιδόματος.
Σύμφωνα με τους ειδικούς στο στόχαστρο τίθενται πάνω από 70.000 δημόσιοι υπάλληλοι που σήμερα λαμβάνουν το επίδομα, ενώ στις περιπτώσεις που το επίδομα συνδέεται και με το καθεστώς ασφάλισης με βαρέα και ανθυγιεινά (ΒΑΕ), όπως είναι οι περίπου 25.000 εργαζόμενοι στην καθαριότητα των ΟΤΑ, ελλοχεύει ο κίνδυνος, εφόσον το επίδομα κοπεί, να υπάρξει και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
 enikonomia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: