Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ένα μικρό αντάλλαγμα στην άφεση Στουρνάρα, απο την Κυβέρνηση Τσίπρα!

1,8 δις. ευρώ δίνει μέρισμα στο Δημόσιο η Τράπεζα της Ελλάδος   Με 1,8 δις. ευρώ θα ενισχύσει φέτος τα δημόσια έσοδα η Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής η ΤτΕ από το μέρισμα που θα διαθέσει στους μετόχους για τη χρήση του 2016 θα διαθέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το ποσό των 1,079 δις. ευρώ.  Τα κέρδη για το 2016 ήταν μειωμένα και ανήλθαν σε 1,09 δις. ευρώ έναντι 1,162 δις. ευρώ το 2015.

Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2016 ανήλθαν σε 1,728 δισ ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 636,2 εκατ. ευρώ.
Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1,728 δισ. ευρώ, έναντι 1, 897 δις. ευρώ στη χρήση 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 8,9%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών μέσω του ELA υποχώρησε στο τέλος του 2016 στα 43,66 δισ. ευρώ από 68,9 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2015. Ενώ ο απευθείας δανεισμός των τραπεζών από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 22,96 δις. ευρώ από 38,59 δισ. ευρώ, αντιστοίχως. Συνολικά η εξάρτηση των τραπεζών από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος υποχώρησε στα 66,7 δισ. ευρώ από 107,6 δις. ευρώ στο τέλος του 2015.

Όσον αφορά στα έξοδα της χρήσης πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) αυξήθηκαν κατά 5,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 331,7 εκατ. ευρώ, έναντι 326,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στην αύξηση των εξόδων συνέβαλαν κυρίως οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ.
koutipandoras.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: