Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

Ευκαιριες καριέρας.

Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με Έδρα την Αθήνα, ανακοίνωσε την πρόσληψη:
1. Εκατό (100) ατόμων κατηγορίας Π.Ε Ιατρών
2. Τετρακοσίων (400) ατόμων κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ Νοσηλευτών

Η Ανακοίνωση αφορά στην πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη στελέχωση Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ενηλίκων, παίδων και νεογνών (ΜΕΝΝ), Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) ενηλίκων, παίδων, Ειδικών Μονάδων και Τμημάτων Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων του ΕΣΥ που βρίσκονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας.
Καταληκτική ημερομηνία αίτησης: 23-02-2016
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Παράρτημα (Πίνακας βαθμολόγησης κριτηρίων) & Αίτηση

careerinprogress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: