Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Πολύ μεγάλη σύγχυση επικρατεί μέχρι σήμερα στον αγροτικό κόσμο όσον αφορά τη διαχείριση των άδειων συσκευασιών φυτοφαρμάκων. Η συνηθέστερη εικόνα είναι αυτή της ανεξέλεγκτης απόρριψης στα σημεία υδροληψίας των αγροτικών βυτίων και στους αγροτικούς δρόμους. Αυτό αντίκειται στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία (νόμος 4036/2012 για τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις) και μπορεί να επιφέρει πρόστιμα από 300 έως και 30.000 ευρώ στους αγρότες που παρανομούν. Ωστόσο, παρά τα πιλοτικά και ενημερωτικά προγράμματα, η πλειοψηφία των αγροτών είναι ανενημέρωτη ή αδιάφορη.
Έχουν υπάρξει και περιστατικά μηνύσεων αγροτών σε Δήμους γιατί δεν εφάρμοσαν σχετικό πρόγραμμα, αλλά και η πρόσφατη περίπτωση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας που το καλοκαίρι ζήτησε τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των αγροτών που δεν συμμορφώνονται στις υποδείξεις του δήμου.

Στις 8-10-2012 εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Αριθ. πρωτ: 10373/103613) κατευθυντήρια οδηγία προς τις Περιφέρειες και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφ. Ενοτήτων για τις διαδικασίες διαχείρισης αποβλήτων χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε εφαρμογή του άρθρου 18, παρ. 1 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8).
Η κατευθυντήρια οδηγία αποσκοπούσε στην ενημέρωση των χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων και των ελεγκτικών αρχών για τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά ακόμη περισσότερο για τις ορθές πρακτικές στη διαχείριση των κενών συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων μετά τη χρήση τους και το άδειασμα του περιεχομένου τους, απευθυνόμενο προς τις Περιφέρειες και τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Η καταληκτική παρότρυνση της οδηγίας αυτής αναφέρει: «Οι παραλήπτες της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας παρακαλούνται να προχωρήσουν στην ευρεία γνωστοποίησή της στους ενδιαφερόμενους χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και στα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων». 
Ερωτάται ο Περιφερειάρχης:
1.    Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει για τη γνωστοποίηση της κατευθυντήριας οδηγίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων; 
2.    Ποια η στάση της διοίκησης της ΠΚΜ απέναντι σε ένα εθνικό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ανακύκλωσης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων, το οποίο να υποχρεώνει τους αγρότες να συμμετέχουν στη συλλογή και ανακύκλωσή τους;
3.    Ποιος είναι υπεύθυνος για τη σύσταση και εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος;
4.    Ποιες είναι οι ευθύνες της αυτοδιοίκησης στην παρούσα φάση;
5.    Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η Περιφέρεια ώστε να συνεισφέρει στην προσωρινή αντιμετώπιση του πολύ σοβαρού αυτού προβλήματος δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος;
 

«Οικολογία-Αλληλεγγύη»
Δεν υπάρχουν σχόλια: