Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Πώς θα αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου

Από τα μέσα Φεβρουαρίου αναλαμβάνει επισήμως καθήκοντα η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) με στόχο την επιτυχή αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, που παραμένει μερικώς ή εντελώς αναξιοποίητη πολλά χρόνια. Στους στρατηγικούς άξονες του νέου Διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. Είναι η άμεση υλοποίηση των προϋποθέσεων για την αξιοποίηση των ακινήτων αυτών με αναπτυξιακή προοπτική, μέσω επενδύσεων και της προώθησης συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με σεβασμό στο περιβάλλον και συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

Μέσα από νέες δομές, σύγχρονα εργαλεία και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης και της αναδιοργάνωσης της ΕΤΑΔ που προβλέπεται στο νέο νόμο, το δ.σ. της ΕΤΑΔ καλείται να προσελκύσει κεφάλαια για επενδύσεις και να εφαρμόσει μία στοχευμένη στρατηγική για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων, επιταχύνοντας παράλληλα την ωρίμανση του χαρτοφυλακίου.

Στρατηγικές προτεραιότητες

Η ΕΤΑΔ θα πρέπει να εκπονήσει και να υλοποιήσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο βέλτιστης διαχείρισης και αξιοποίησης μέρους των ακινήτων που βρίσκοται υπό την εποπτεία του υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ).
Στους βασικούς πυλώνες αυτής της πολιτικής περιλαμβάνονται:
• Η καθιέρωση της ΕΤΑΔ ως κύριου φορέα Διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου
• Η διαμόρφωση ενός καθαρού και αξιοποιήσιμου χαρτοφυλακίου που θα υποστηρίζει μία μακροχρόνια στρατηγική δημιουργίας αξίας για το Δημόσιο και την Ελληνική οικονομία. Αυτό προϋποθέτει την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της ΕΤΑΔ (από νομική, τεχνική, εμπορική, διαχειριστική κλπ άποψη), στηριζόμενη σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Επίσης προϋποθέτει την εξυγίανση και ωρίμανση πολλών ακινήτων, με παράλληλη εξασφάλιση των πόρων που θα καταστήσουν δυνατή αυτήν την προσπάθεια, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.
• Η μεταφορά στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ νέων ακινήτων προς διαχείριση και αξιοποίηση αλλά και η επιστροφή στο ελληνικό δημόσιο μη αξιοποιήσιμων ακινήτων ή ακινήτων που ανήκουν σε ειδικές εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος.
• Η διενέργεια πλάνου και ενεργειών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των κατεχόμενων και καταπατημένων ακινήτων.
• Η αξιολόγηση και χρήση βέλτιστων μεθόδων και εργαλείων αξιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, καθώς και το επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως και η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης για τα ώριμα ακίνητα.
Μεταξύ άλλων, η ΕΤΑΔ θα πρέπει να ενισχύσει τα έσοδα και την κερδοφορία της, και αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης και παραχώρησης και τη σύναψη νέων συμβάσεων για εξασφάλιση σταθερών ροών εσόδων, ειδικά ως προς τα τουριστικά της ακίνητα.

Το «χαρτοφυλάκιο» της ΕΤΑΔ

Συνολικά το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας αριθμεί περίπου 72.000 τίτλους ακινήτων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται 210 τουριστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα, κάποια από τα οποία έχουν σημαντικό ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, ενώ ανήκουν σε πολλές και διαφορετικές κατηγορίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρώην ξενοδοχεία «Ξενία», μαρίνες, κάμπινγκ, γκολφ, χιονοδρομικά κέντρα, μουσεία, σπήλαια, τουριστικά περίπτερα, ιαματικές πηγές κ.λπ.
Επίσης στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται ολυμπιακά ακίνητα, αλλά και άλλες κατηγορίες ακινήτων, όπως αστικά, μη αστικά, αγροτικά, παράκτιες εκτάσεις, κ.λπ., που προέρχονται κυρίως από την πρώην ΚΕΔ αλλά και ακίνητα που μεταβιβάζονται από το ΤΑΙΠΕΔ βάση του νόμου 4389. 

 efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: