Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Και ενίοτε, ΑΥΣΤΗΡΟΙ!

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ το αίτημα αναστολής πλειστηριασμών
Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το αίτημα αναστολής της απόφασης της γενικής συνέλευσης των συμβολαιογράφων Αττικής Πειραιώς και Αιγαίου, με την οποία έπαψε η αποχή από όλους τους πλειστηριασμούς, που είχε αποφασιστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017.


Η κύρια αίτηση ακύρωσης, που κατατέθηκε στο ΣτΕ από την συμβολαιογράφο Λαυρίου, Ελένης Καραγεωργοπούλου, θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, την 5η Οκτωβρίου 2018.

Η κ. Καραγεωργοπούλου, με δικηγόρους την πρώην πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο του κόμματος «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κωνσταντίνο Ζηκογιάννη, ζητούσε να ανασταλεί προσωρινά, ως αντισυνταγματική και παράνομη, η επίμαχη γενική συνέλευση (27.11.2017) των συμβολαιογράφων, Αθηνών, Πειραιώς, κλπ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι ο ισχυρισμός της κ. Καραγεωργοπούλου για διεξαγωγή πλειστηριασμών με αδιαφανή τρόπο (λόγω χημικών, μη δυνατότητας προσέλευσης πολιτών στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, κλπ), από μόνος του δεν στοιχειοθετεί λόγο χορήγησης της αναστολής, αφού δεν προκύπτει ότι προκαλείται σ' αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, αλλά ούτε στοιχειοθετείται τέτοιος λόγος από την μελλοντική διενέργεια πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία.

Ακόμη, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, όποιος ενδιαφερόμενος πολίτης έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα συγκεκριμένου πλειστηριασμού, μπορεί να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

Το ΣτΕ έκρινε, ακόμη, ότι δεν συντρέχει λόγος χορήγησης της ζητούμενης αναστολής, λαμβανομένου υπόψη ότι η ηθική βλάβη, την οποία αορίστως επικαλείται η Ελένη Καραγεωργοπούλου, μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκίμησης της κύριας αίτησης ακύρωσης που έχει ήδη καταθέσει.
thepressproject.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: